ΔΕΔΔΗΕ προσλήψεις: Και άλλη προκήρυξη από τη ΔΕΗ

Και άλλες προσλήψεις έρχονται από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) της ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 260 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.

Τα παραπάνω άτομα θα βρουν εργασία στη ΔΕΗ. Οι προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ έχουν να κάνουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις στη ΔΕΗ θα είναι συνολικής διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης.

Στη προκήρυξη ΔΕΗ ζητούνται συνολικά 26 διαφορετικές ειδικότητες κλάδων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις για προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησαν Πέμπτη 19.05.2022 και θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 30.05.2022