ΔΕΔΔΗΕ προσλήψεις: Πως θα κάνετε αίτηση

δεδδηε προσληψεισ

Οι προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ έχουν να κάνουν με 431 μόνιμες θέσεις εργασίας. Θα μπορούν να βρουν εργασία και όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου.

Οι προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ΔΕΔΔΗΕ προσλήψεις αφορούν αποφοίτους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι θέσεις εργασίας έχουν να κάνουν με τέσσερις πόλεις. Πρόκειται για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Πάτρα.

Θα βρουν εργασία 103 ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 154 ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης και 174 ηλεκτροτεχνικοί δικτύων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στις ΔΕΔΔΗΕ προσλήψεις, λήγει στις 08.05.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα 210-9281888 και 210-9281890, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 έως 16.00.