Δείτε ποια είναι τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από τα νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που είναι για άνεργους όχι μόνο άνω των 55 αλλά και των 45

Σκοπός της δράσης της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Πρόκειται για προγράμματα πρώην ΟΑΕΔ που θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις για ανέργους και θα προκηρυχθούν μέχρι τον Δεκέμβριο από τη ΔΥΠΑ ή αλλιώς τον πρώην ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας θα ταιριάξει γάντι για άνεργους νέους ηλικίας άνω των 45 ετών.

ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ 2022
ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ 2022

Οι άνεργοι θα λάβουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ μέχρι και το 80%.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.