Πως
Πως

Πως μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα

Πως μεταφέρουμε τα εκλογικά δικαιώματα – Ποια η διαδικασία

Πως μεταφέρουμε τα εκλογικά δικαιώματα - Ποια η διαδικασία
Πως μεταφέρουμε τα εκλογικά δικαιώματα

Όταν έρχονται οι εκλογές πολλοί ρωτούν για το πως μπορούν να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Δεν είναι καθόλου δύσκολη διαδικασία αν θέλει κάποιος να το πράξει. Αν είναι μόνος, η διαδικασία είναι ακόμα πιο εύκολη.

Αν είστε έγγαμος χρειάζονται αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων. Αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, για να μεταφέρετε τα εκλογικά σας δικαιώματα θα πρέπει να γίνουν και αιτήσεις αυτών μαζί με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Αν θέλετε να μεταφέρετε τα εκλογικά σας δικαιώματα μπορείτε να το κάνετε είτε σε ΚΕΠ, είτε στα γραφεία του Δήμου όπου διαμένετε.

Για να μεταφέρετε τα εκλογικά σας δικαιώματα θα χρειαστούν και αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο.

Με λίγα λόγια μπορείτε να προσκομίσετε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ, που χρονολογούνται τουλάχιστον από διετίας, καθώς και ενός πρόσφατου.

Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο δήμο μεταδημότευσης.

Ορισμένοι δήμοι ζητούν και βεβαίωση περί τουλάχιστον διετούς μόνιμης κατοικίας από το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας περιοχής όπου οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν.

Τέλος για να μεταφέρετε τα εκλογικά σας δικαιώματα θα ζητηθεί και πιστοποιητικό γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένοι οι σύζυγοι. Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.