Δικαστική και δημοτική αστυνομία προκήρυξη: Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις

Βγαίνουν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις σε Δημοτική και Δικαστική Αστυνομία σε λίγες μέρες

Πρώτα θα έρθει προκήρυξη για την δικαστική αστυνομία αφού πέρασε πρώτα από την βουλή.

Η δικαστική αστυνομία θα λειτουργήσει πιλοτικά σε δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θα προσληφθούν 600 άτομα για το ένστολο τμήμα και άλλα 100 άτομα για το πολιτικό τμήμα.

Ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας δεν είναι κάτι νέο αλλά λειτουργεί εδώ και χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Αφού έγινε η ψήφισή του από τη Βουλή στην συνέχεια θα βγει η προκήρυξη για την δικαστική αστυνομία.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149/Α/30-7-2022 ο νόμος 4963/2022 με τίτλο “Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” με τον οποίο εισάγεται ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας στο ελληνικό δικαστικό σύστημα που θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό.

Στα βασικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών και την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία θα εκφέρει την γνώμη της, ενώ η θητεία του θα είναι τρία χρόνια με τη δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια.

Δικαστική και δημοτική αστυνομία προκήρυξη
Δικαστική αστυνομία προκήρυξη 2022

Το ένστολο τμήμα θα επωμιστεί εξίσου σημαντικά θέματα της λειτουργίας των Δικαστηρίων, όπως η φύλαξη των μεγάρων και η ευταξία των συνεδριάσεων, κυρίως όμως την εκτέλεση καταδικαστικών ποινικών αποφάσεων.

Ως προς τις περιφερειακές διευθύνσεις της Δικαστικής Αστυνομίας, ορίστηκε ότι «ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διευθύνει την εισαγγελία, προϊσταται της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας μεριμνώντας, ώστε το προσωπικό του αστυνομικού και πολιτικού τομέα να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών.

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέσα Σεπτεμβρίου και ίσως να είναι εκτός ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη για την δημοτική αστυνομία: Πότε αρχίζουν οι προσλήψεις;

Θα γίνουν και εκατοντάδες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την δημοτική αστυνομία.

Χιλιάδες προσλήψεις και πάνω θα γίνουν και όλες μέσω ΑΣΕΠ για την προκήρυξη της δημοτικής αστυνομίας 2022. Επιλέχθηκε ο ΑΣΕΠ για να είναι πιο αξιοκρατικές οι προσλήψεις που θα γίνουν πιθανόν από τα μέσα Οκτωβρίου 2022.

Παλαιότερα οι διαδικασίες πρόσληψης δεν γίνονταν μέσω ΑΣΕΠ, όμως η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέλει να «αναβαθμίσει» την υπηρεσία, που πλέον σε πολλές περιοχές είτε υπολειτουργεί είτε είναι εντελώς ανύπαρκτη.

Ακούγεται ότι η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ να περιλαμβάνει μέχρι και 1.700 θέσεις εργασίας.

Εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια ή μόρια, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί. Θα παίζουν ρόλο τα όρια ηλικίας, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, τα 30 για προσλήψεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τα 26 για όλους τους υπόλοιπους.

Θα χρειαστεί η πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον Advanced για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και “καλά” για τους απόφοιτους Λυκείου. Τυπικό προσόν θα είναι και η πιστοποίηση υπολογιστών.

Σχετικά με την ηλικία των υποψηφίων απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.

Δικαστική και δημοτική αστυνομία προκήρυξη
Επανέρχεται η δημοτική αστυνομία

Θα υπάρχουν όρια στο ύψος. Οι γυναίκες προβλέπεται να έχουν ανάστημα, τουλάχιστον 1,67 μέτρα, ενώ οι άνδρες, τουλάχιστον 1,70 μέτρα.

Πλέον, με τις αλλαγές το σύστημα πρόσληψης θα ενταχθεί στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Προβλέπεται να διεξαχθεί πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός και θα αφορά στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Θα έχει δομημένη συνέντευξη, καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ακούγεται επίσης ότι τον Οκτώβριο θα εκδοθεί η προκήρυξη για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που αφορά τους μόνιμους διορισμούς σε δήμους, περιφέρειες και φορείς.

Τέλος, οι προσλήψεις θα γίνουν σε κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέχρι 26 ετών. Όταν συνταχθούν οι τελικοί πίνακες και ορκιστούν οι επιτυχόντες, θα υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.