Δήλωση τηλεφώνου στο taxisnet: Ποια η διαδικασία;

Είναι χρήσιμη η δήλωση τηλεφώνου στο taxisnet και είναι εύκολη

Θα πρέπει να μπείτε στο GOV.GR και από εκεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Στην συνέχεια θα επιλέξετε Δήλωση και καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Πως θα καταχωρήσετε το τηλέφωνο;

Στην ενότητα αυτή δηλώνετε τον αριθμό του κινητού σας, ο οποίος για να καταχωρισθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους είτε από πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή από πιστωτικό ίδρυμα.

Πως θα καταχωρήσετε το τηλέφωνο
Πως θα καταχωρήσετε το τηλέφωνο

Για να καταχωρήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας πατήστε “Δήλωση-Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου“. Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και πατήστε “Αποστολή κωδικού“. Ένας κωδικός επαλήθευσης μιας χρήσης θα σταλεί στον αριθμό αυτό. Τον πληκτρολογείτε στο κουτάκι που θα σας ζητηθεί.

Σε πολύ λίγο θα λάβετε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που θα περιέχει τον 6ψήφιο κωδικό μιας χρήσης.