Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Δημόσια ΙΕΚ εγγραφές 2022: Πότε ξεκινούν;

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ 2022;

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε Ι.Ε.Κ. της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν από την Πέμπτη 01/09/2022 έως και την Δευτέρα 12/09/2022 από 9:00 έως 14:00 στα ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α. στα οποία επέτυχαν, για να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Δημόσια ΙΕΚ εγγραφές 2022
Δημόσια ΙΕΚ εγγραφές 2022

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή είναι φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους δηλαδή απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β ́Κύκλου. Επίσης φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου τους.

Επίσης βεβαίωση ΑΜΚΑ και τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τέλος, απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, ΑΕΙ ή Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε ακόμα