Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ;

Οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για τη φοίτησή τους σε δημόσιο ΙΕΚ.

Μάλιστα, στο παράλληλο μηχανογραφικό του έτους 2020-2021 συμπεριλαμβάνονται 52 επιλεγμένες, σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας, καθώς και από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους.

Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στα πανεπιστήμια και θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ.

Υπολογίζεται ότι τον Ιούλιο θα δοθούν περίπου 6.000 θέσεις σε ΙΕΚ. Μηχανογραφικό για ΙΕΚ θα μπορούν να συμπληρώσουν όλοι οι υποψήφιοι, ωστόσο είναι σαφές ότι θα το επιλέξουν εκείνοι που θα έχουν χαμηλή βαθμολογία η οποία πιθανόν να μην είναι επαρκής για να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα, ύστερα από την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αυτό είναι όμως και το στοίχημα του υπουργείου Παιδείας, δηλαδή να πείσει για την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.