Καύσωνας Δευτέρα: Ποια τα μέτρα για το δημόσιο;

Για τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις για αποχώρηση των εργαζόμενων.

Στο δημόσιο όμως υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης από την εργασία φτάνει να υπάρχουν τα κάτωθι:

Στο δημόσιο υπάρχει η δυνατότητα απουσίας όσων υπαλλήλων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για όσες ημέρες διαρκέσει ο καύσωνας δίνει η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισής του.

Επίσης τα μέτρα του καύσωνα στο δημόσιο μιλούν για πρόωρη αποχώρηση των εργαζομένων, εφόσον δεν υπάρχουν κλιματιστικά στο γραφείο τους.

Στον ιδιωτικό τομέα θα υπάρχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που εντατικοποιεί την περίοδο αυτή τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους.

Θα υπάρχει έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα), σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).