Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για δημοτική αστυνομία 2022;

Θα γίνουν σε πρώτη φάση εκατοντάδες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την δημοτική αστυνομία – Πότε ακούγεται ότι ξεκινά η προκήρυξη;

Χιλιάδες προσλήψεις και πάνω θα γίνουν και όλες μέσω ΑΣΕΠ για την προκήρυξη της δημοτικής αστυνομίας 2022. Επιλέχθηκε ο ΑΣΕΠ για να είναι πιο αξιοκρατικές οι προσλήψεις που θα γίνουν πιθανόν από τον Σεπτέμβρη του 2022.

Παλαιότερα οι διαδικασίες πρόσληψης δεν γίνονταν μέσω ΑΣΕΠ, όμως η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέλει να «αναβαθμίσει» την υπηρεσία, που πλέον σε πολλές περιοχές είτε υπολειτουργεί είτε είναι εντελώς ανύπαρκτη.

Ακούγεται ότι η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ να περιλαμβάνει μέχρι και 1.700 θέσεις εργασίας.

Εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια ή μόρια, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί. Θα παίζουν ρόλο τα όρια ηλικίας, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, τα 30 για προσλήψεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τα 26 για όλους τους υπόλοιπους.

Θα χρειαστεί η πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον Advanced για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και “καλά” για τους απόφοιτους Λυκείου. Τυπικό προσόν θα είναι και η πιστοποίηση υπολογιστών.

Σχετικά με την ηλικία των υποψηφίων απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.

Δημοτική αστυνομία προκήρυξη 2022
Επανέρχεται η δημοτική αστυνομία

Θα υπάρχουν όρια στο ύψος. Οι γυναίκες προβλέπεται να έχουν ανάστημα, τουλάχιστον 1,67 μέτρα, ενώ οι άνδρες, τουλάχιστον 1,70 μέτρα.

Πλέον, με τις αλλαγές το σύστημα πρόσληψης θα ενταχθεί στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Προβλέπεται να διεξαχθεί πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός και θα αφορά στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Θα έχει δομημένη συνέντευξη, καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ακούγεται επίσης ότι τον Οκτώβριο θα εκδοθεί η προκήρυξη για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που αφορά τους μόνιμους διορισμούς σε δήμους, περιφέρειες και φορείς.

Τέλος, οι προσλήψεις θα γίνουν σε κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέχρι 26 ετών. Όταν συνταχθούν οι τελικοί πίνακες και ορκιστούν οι επιτυχόντες, θα υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Διαβάστε ακόμα