Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους 2022: Πότε ξεκινάει η αίτηση;

Και όμως υπάρχουν και άλλες διακοπές που θα είναι δωρεάν

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πραγματοποίηση διακοπών από τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ σε καταλύματα του Μητρώου μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Το κόστος του προγράμματος θα ανέλθει στο 1 εκατ. ευρώ για φέτος ενλω το 2023 θα διπλασιαστεί.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έναν χρόνο και θα υλοποιηθεί από την 01.08.2022 έως την 31.07.2023. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία έως έξι διανυκτερεύσεις εκτός από τα νησιά Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα διανυκτερεύσεις, και Σάμου και Βόρειας Εύβοιας όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα διανυκτερεύσεις.

Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους
Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα η πλατφόρμα για να κάνετε αίτηση μιας και πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ για την περίοδο 2022- 2023.

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών, ηλικίας 18 έως 24 ετών έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο, τέκνα των δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και άνω με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, οι σύζυγοι των δικαιούχων.

Ωφελούμενοι είναι και οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.