Δώρο Χριστουγέννων (πρώην ΟΑΕΔ) ΔΥΠΑ 2024: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

δωρο χριστουγεννων οαεδ 2024

ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται κάθε χρόνο το δώρο για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ; Είναι ένα βοήθημα που δίνεται λίγο πριν τις γιορτές.

Και αφού στολίσουμε για τις γιορτές, περιμένουμε και τα δώρα από το κράτος. Το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ 2024 θα ξεκινήσει να καταβάλλεται σε επιδοτούμενους ανέργους της ΔΥΠΑ και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δώρο Χριστουγέννων 2024 ΟΑΕΔ καταβάλλεται, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05.2024 έως 31.12.2024.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ως Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το διάστημα καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 2024;

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέννων ΟΑΕΔ λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι παραπάνω, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι, όμως, από τους παραπάνω μισθωτούς που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους.

Συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ σε χιλιάδες ανέργους που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα αρχίσει να μπαίνει το δώρο στους επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Για επιδότηση όλο το διάστημα καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.