Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Πότε πληρώνεται;

Πότε πληρώνεται και πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων 2021.

Πρόκειται για το δώρο Χριστουγέννων που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ λίγο πριν τις γιορτές. Θα πρέπει να σας πούμε ότι η καταβολή του ποσού ενδέχεται να γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Γύρω στις 7 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά του Αγίου Νικολάου, είχε καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων του ΟΑΕΔ.

Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον κάποιος άνεργος έχει επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι δικαιούχοι ήταν λιγότερους μήνες άνεργοι, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Για να πάρει κάποιος ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, θα πρέπει να λαμβάνει συνεχόμενα το επίδομα ανεργίας από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εάν κάποιος έπαιρνε για λιγότερους μήνες το επίδομα, τα χρήματα από το δώρο Χριστουγέννων που θα λάβει από τον ΟΑΕΔ υπολογίζεται ως εξής: [3 x 15,97€] x [Μήνες συνεχόμενης επιδοτούμενης ανεργίας]