Δωρόσημο Αυγούστου 2021: Πότε πιστώνεται;

Δωρόσημο Αυγούστου 2021: Πότε πιστώνεται;

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα δοθεί το δωρόσημο Αυγούστου για το έτος 2021. Πέρσι η ανακοίνωση είχε γίνει στις 10 Αυγούστου.

Το ίδιο έτος, η καταβολή δωροσήμου Αυγούστου 2020 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω τραπεζών την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020.

Δικαιούχοι ήταν οι οικοδόμοι που είχαν ήδη ενημερώσει το ατομικό μητρώο τους με τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ), στον οποίο πιστώνεται το ποσό του δωροσήμου.