Πληρωμή
Πληρωμή

Δωρόσημο Πάσχα οικοδόμων 2024: Πότε θα γίνει η πληρωμή

Πότε μπαίνουν τα χρήματα για το δωρόσημο Πάσχα 2024 – Ποιοι χάνουν το δωρόσημο οικοδόμων

Το δωρόσημο Πάσχα 2024 είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τον κλάδο. Πότε όμως καταβάλλεται σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους;

Είναι ένα επίδομα που δίνεται καλοκαίρι, Πάσχα και Χριστούγεννα.

Πότε μπαίνουν τα χρήματα για το δωρόσημο Πάσχα 2024

Η καταβολή των χρημάτων για το δωρόσημο Πάσχα 2024 οικοδόμων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Κάθε χρόνο δίνεται την Μεγάλη Εβδομάδα σε όλους τους δικαιούχους.

Ποιοι χάνουν το δωρόσημο οικοδόμων;

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που θα χάσουν το δωρόσημο οικοδόμων.

Δεν θα το χάσουν επειδή δεν το δικαιούνται αλλά επειδή έχουν ξεχάσει να κάνουν μια σημαντική κίνηση.

Για να πάρουν το δωρόσημο Πάσχα 2024 οι οικοδόμοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Δεν είναι δύσκολο και μπορούν εύκολα να το δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.

Για να πάρουν οι οικοδόμοι το δωρόσημο, θα πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί->Ατομικά Στοιχεία.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).