ΔΥΠΑ ανοιχτά προγράμματα 2023

ΔΥΠΑ ανοιχτά προγράμματα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά προγράμματα από την ΔΥΠΑ και θα δώσουν προσλήψεις για ανέργους.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι ένας κρατικός φορέας που παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας στους πολίτες της Ελλάδας.

Η ΔΥΠΑ προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των ανέργων, όπως:

Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

Τα ΚΠΑ2 παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης στους ανέργους.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Η ΔΥΠΑ προσφέρει μια ποικιλία επιδοτούμενων προγραμμάτων για την υποστήριξη των ανέργων, όπως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα δημιουργίας επιχειρήσεων και προγράμματα απασχόλησης.

Παρακάτω θα βρείτε την διεύθυνση για τα ανοιχτά προγράμματα.

Επιταγή Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας

Η ΔΥΠΑ προσφέρει την Επιταγή Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή για να πληρώσουν για υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και εργασιακής αποκατάστασης.

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

Η ΔΥΠΑ προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων για την υποστήριξη των ανέργων που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, όπως προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης, προγράμματα χρηματοδότησης και προγράμματα συμβουλευτικής.

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Η ΔΥΠΑ προσφέρει προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε ανέργους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Η ΔΥΠΑ είναι ένας σημαντικός φορέας για την υποστήριξη των ανέργων στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΥΠΑ μπορούν να βοηθήσουν τους ανέργους να βρουν δουλειά, να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Τα ανοιχτά προγράμματα ΔΥΠΑ μπορείτε να τα βρείτε στην διπλανή ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta