Δυσπρόσιτα σχολεία: Πότε θα ανακοινωθούν;

Δυσπρόσιτα σχολεία είναι αυτά που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με τα δυσπρόσιτα σχολεία δίνονται κίνητρα σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερα μόρια δίνουν τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτα για τους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και έτσι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δίνει σημαντική ώθηση στους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν προτίμηση να διδάξουν σε αυτά τα σχολεία.

Κάθε χρόνο με αποφάσεις του το Υπ. Παιδείας προβαίνει στον χαρακτηρισμό των σχολείων σε κατηγορίες από Α έως και ΙΓ, ενώ δυσπρόσιτα είναι τα σχολεία που ανήκουν στις κατηγορίες Ι,ΙΑ,ΙΒ και ΙΓ.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά θα δοθεί στην δημοσιότητα η λίστα με τα δυσπρόσιτα σχολεία.