Πότε ανοίγει το e eggrafes

Ανενεργή παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η υπηρεσία. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανοίξει η εφαρμογή για το e eggrafes. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πότε.

Όποιος μπει στην υπηρεσία βλέπει το ακόλουθο μήνυμα:

Η ηλεκτρονική εφαρμογή e-eggrafes θα παραμείνει ανενεργή μέχρι την έναρξη της διαδικασίας υποβολής νέων αιτήσεων εγγραφών, μετεγγραφών και ανανέωσης εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμη καμία υπηρεσία της. Κατά συνέπεια, δεν δίδεται πλέον η δυνατότητα εκτύπωσης υποβληθείσας αίτησης. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι το σύστημα δεν τηρεί στοιχεία των αιτήσεων των προηγούμενων ετών, συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασής σας σε αυτά.

Για την ημερομηνία ενεργοποίησης της εφαρμογής θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην παρούσα σελίδα.