Ε ΕΣΣΟ Σεπτεμβρίου 2021: Ποιες οι ημερομηνίες

-Ε ΕΣΣΟ 2021 στρατός ξηράς: Τι θα γίνει

-Ε ΕΣΣΟ 2021: Ποιες οι ημερομηνίες από την στρατολογία;

Δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι ημερομηνίες κατάταξης με την Ε ΕΣΣΟ 2021 στον στρατό ξηράς. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι για την αεροπορία.

Ως ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται:

  • Η 27η Σεπτεμβρίου 2021 για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η 28η Σεπτεμβρίου 2021, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την εν λόγω διαταγή υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 ΓΝΑ.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κέντρο Κατάταξης μεταξύ άλλων:

  • To αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης SARS-CoV-2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξή τους, όπως αναφέρει η σχετική διαταγή.