ΕΑΒ προκήρυξη 2023: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

εαβ προσληψεισ 2023, αιτησεισ

Πολλοί αναγνώστες, μας ρωτούν αν θα γίνουν και άλλες προσλήψεις στην ΕΑΒ το 2023, μέσα από προκήρυξη..

Τον Μάη είχαν ξεκινήσει οι αιτήσεις για προσλήψεις στην Ελληνική αεροπορική βιομηχανία.

Οι προσλήψεις στην ΕΑΒ 2023 αφορούσαν μηχανικούς, ηλεκτρονικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης και τεχνικούς αεροσκαφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν ξαναγίνει προσλήψεις στην ΕΑΒ πέρσι το καλοκαίρι του 2022 και θα γίνουν ξανά.

Όσοι επιλεγούν στις προσλήψεις της ΕΑΒ πρόκειται να εργαστούν για τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής του εργοστασίου.

Πρόσφατα έγιναν και άλλες προσλήψεις στην ΕΑΒ στην Τανάγρα για να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις έργου και επίσης για τις λειτουργικές ανάγκες της γενικής διεύθυνσης παραγωγής του εργοστασίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη ήταν η Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Βρήκαν θέσεις εργασίας 25 μηχανικοί και ηλεκτρονικοί και 120 τεχνικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων, και μηχανοσύνθετων αεροσκαφών.

Για την συγκεκριμένη προκήρυξη όλοι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων έπρεπε να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Βέβαια υπήρχε και η εξαίρεση για όσους είναι μέχρι 70 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις στην ΕΑΒ

Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις στην ΕΑΒ. Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 4 Αυγούστου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν πριν τον Οκτώβριο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης, ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι μπορούν να προσληφθούν και απόφοιτοι λυκείου.

Αναλυτικά οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Και Μεταλλουργών Μηχανικών
ΠΕ Χημικών Μηχανικών
ΠΕ Φυσικών
ΠΕ Μαθηματικών
ΠΕ Πληροφορικής (Software)
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ Μηχανολόγων
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
ΤΕ Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών
ΤΕ Ηλεκτρονικών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
ΔΕ Μηχανολόγων
ΔΕ Χρωστών Αεροσκαφών