ΕΕΤΑΑ ερωτηματολόγιο εξόδου: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι;

Πρέπει να το συμπληρώσουν για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Πρόκειται για την πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ όπου οι κάτοχοι των voucher οφείλουν να συμπληρώσουν:

1) ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
2) ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης).