ΕΕΤΑΑ ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί: Πότε οι αιτήσεις για το 2021;

Σε λίγες ημέρες, πράσινο φως θα δοθεί για τις αιτήσεις που σύντομα θα ξεκινήσουν για τους παιδικούς σταθμούς.

Χωρίς κανένα δικαιολογητικό αλλά μόνο με την χρήση των κωδικών TAXISnet θα μπορούν οι γονείς να μπαίνουν στο eetaa.gr προκειμένου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020 -2021.

Μέσα στον Ιούλιο 2021, θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις επιδοτούμενες θέσεις (vouchers) των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, στους βρεφονηπιακούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) για το σχολικό έτος 2021-22.

Αφορούν τις μητέρες του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου τομέα αναμένεται να ενοποιηθούν και θα περιλαμβάνονται σε μια δημόσια πρόσκληση.

Έτσι, όλες οι μητέρες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα θα κληθούν να υποβάλλουν το ίδιο χρονικό διάστημα τις αιτήσεις και όχι σε διαφορετικό χρόνο όπως έγινε πέρσι.

Οι προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω

-Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή
-Να είναι Ομογενείς ή
-Να είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
-Να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
-Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό τις 45.000 ευρώ.