Κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Έληξε η παράταση

Έληξε την περασμένη εβδομάδα η παράταση για τις κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ είχε δώσει παράταση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο 2021, μέχρι την Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 16.00. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021)

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούσαν στις 5 κατασκηνωτικές περιόδους, 15 ημερών έκαστη για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

 η 1η ( 1/7/2021 – 15/7/2021),
 η 2η ( 16/7/2021- 30/7/2021),  
 η 3η ( 31/7/2021-14/8/2021),
 η 4η  ( 15/8/2021- 29/8/2021),  
 η 5η ( 1/9/2021-10/9/2021) κατασκηνωτική περίοδος, που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.