Προκήρυξη ΕΦΚΑ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Προσλήψεις 100 ατόμων έρχονται στον e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία είναι εύκολη και δεν θα χρειαστεί να φύγετε από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Όλα θα γίνουν online.

100 άτομα θα δουλέψουν για 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021. Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τον σύνδεσμο υποβολή αίτησης και, στη συνέχεια, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί με φυσική υπογραφή και να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ακαδημίας 22 (4ος όροφος),
Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα, όπου στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».