Εφορευτική επιτροπή σε δημοτικές εκλογές: Ποιοι εξαιρούνται;

εφορευτικη επιτροπη δημοτικων εκλογων 2023

Τι συμβαίνει με την εφορευτική επιτροπή των δημοτικών εκλογών 2023, ποιοι εξαιρούνται;

Αν σας επιλέξουν για εφορευτική επιτροπή στις δημοτικές εκλογές, είναι υποχρεωτικό να πάτε;

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεωτική και υπάρχει εξαίρεση όπως θα δείτε παρακάτω.

Θα πρέπει να ξέρετε επίσης όταν αυτοί που θα επιλεγούν ως εφορευτική επιτροπή δεν έχουν καμμία σχέση με τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Νέα άτομα θα επιλεγούν για την εφορευτική επιτροπή μιας και αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν είναι επαναληπτική αλλά υπό τον παλιό νόμο.

Πολλοί ρωτούν αν υπάρχει αμοιβή για την εφορευτική επιτροπή των εκλογών. Τα προηγούμενα έτη, δεν υπήρχε αμοιβή για την συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την διαδικασία. Τώρα θα υπάρχει.

Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές γίνεται ο διορισμός από το κράτος των πολιτών που θα αναλάβουν χωρίς αμοιβή τον ρόλο του μέλους της εφορευτικής επιτροπής.

Την ίδια ώρα, έγινε και η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων και όλα είναι έτοιμα για τις εκλογές.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους προκύπτουν έπειτα από κλήρωση, είναι υποχρεωμένα να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους.

Ποιοι μπαίνουν στην εφορευτική επιτροπή;

Θα πρέπει να βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην είναι πάνω από 65 ετών.

Όσοι κληρωθούν να αναλάβουν τον ρόλο αυτό, ειδοποιούνται για τον διορισμό τους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα κληρωθούν είναι υποχρεωτικό να προσέλθουν λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να πάνε με έγγραφο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Αν κάποιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής απουσιάζει και δεν εμφανιστεί καθόλου, αυτό είναι αδίκημα.

Εφορευτική επιτροπή εκλογών: Ποιοι αποτελούν εξαίρεση;

Για να πάρει κάποιος απαλλαγή ή εξαίρεση από την εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας.

Μπορεί να δώσει βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολεί κατά την ημέρα εκείνη. Μπορεί να δώσει κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Από την εφορευτική επιτροπή εξαιρούνται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής.

Το ίδιο ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και εκείνους που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία.

Από την εφορευτική μπορούν να πάρουν εξαίρεση οι δικηγόροι αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, καθώς υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Υπάρχουν και μέλη εφορευτικών επιτροπών που για κάποιους λόγους δεν ενημερώθηκαν.

Τότε οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν να τους ενημερώσουν πως είναι στην εφορευτική επιτροπή και ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης.

Στην περίπτωση που κάποιος το αρνηθεί, καλείται η αστυνομία.

Εφορευτική επιτροπή: Δικαιούνται άδεια από την εργασία τους;

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εάν έχουν λάβει άδεια για να πάνε να ψηφίσουν δεν δικαιούνται και άλλη.

Την ίδια ώρα μπορεί να πάρει άδεια από την εργασία του, για να εκτελέσει τα καθήκοντα του ως εφορευτική επιτροπή, την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα εφόσον χρειαστεί.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι άνευ αποδοχών.