Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα;

Δεν θα είναι διαφορετικός ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των ειδικών μαθημάτων.

Το υπουργείο παιδείας με το έγγραφο του Φ251/84749/Α5/13-06-2021 ενημερώνει ότι η ανακοίνωση της βαθμολογίας των ειδικών μαθημάτων προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή 16-7-2021.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ειδικών μαθημάτων θα γίνει με την ίδια διαδικασία. Θα σταλούν καταστάσεις ανά Λύκειο με τους βαθμούς στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι.

Οι εν λόγω καταστάσεις θα εκτυπωθούν και θα αναρτηθούν στους πίνακες των Λυκείων από όπου θα ενημερωθούν οι μαθητές για τους βαθμούς τους.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις (4) αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα θα γνωστοποιηθούν οι βαθμοί στους υποψηφίους με τη διαδικασία μέσω μηνύματος sms.