Αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα από την ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024

Ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024
Ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024

Τι είναι η ειδική πρόσκληση αναπληρωτών και πότε βγαίνει το 2024.

Κάθε χρόνο γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών στην παιδεία μιας και υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κάθε χρόνο στο τέλος του Αυγούστου ανακοινώνεται η α’ φάση προσλήψεων των αναπληρωτών η οποία είναι αρκετά μεγάλη.

Στην συνέχεια, ανακοινώνεται η χρονική περίοδος για τους αναπληρωτές και την β φάση.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα έτη, η β φάση των αναπληρωτών ξεκινά τον Οκτώβριο.

Η γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών ξεκινά τον Νοέμβριο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία λίγες μέρες πριν το τέλος κάθε έτους.

Ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024

Νέα ειδική πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα εκδοθεί τον Φεβρουάριο 2024 από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική πρόσκληση αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ ήδη έχει σταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντολή για καταγραφή των κενών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στα σχολεία και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο, το υπουργείο Παιδείας έχει δώσει εντολή στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να καταχωρίσουν τις λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, καθώς και των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι κενές θέσεις δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), ήταν διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και την, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024.

Οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις έπρεπε να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη του ΕΕΠ καθώς και ΕΒΠ, που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σύμφωνα με το υπουργείο, τα κενά στα σχολεία προέκυψαν από μη αναλήψεις, παραιτήσεις, αναβαθμίσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αλλά και λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, και παραμένουν ακάλυπτα.

Τα αποτελέσματα από την ειδική πρόσκληση αναπληρωτών 2024, αναμένεται να βγουν τον Μάρτιο.