Εκλογική άδεια 2023: Ποια είναι τα χιλιόμετρα για τις δημοτικές εκλογές;

εκλογικη αδεια 2023, χιλιομετρα

Και όμως μπορείτε να πάρετε εκλογική άδεια το 2023 για να πάτε να ψηφίσετε σε περίπτωση που είστε ετεροδημότης.

Αν δεν προλάβατε να κάνετε αίτηση για να ψηφίσετε σαν ετεροδημότες, μπορείτε να μεταβείτε στον τόπο όπου βρίσκονται τα εκλογικά σας δικαιώματα.

Εκλογική άδεια των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα προβλέπει η εκλογική νομοθεσία.

Μισθωτοί με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία θα πάρουν εκλογική άδεια για τις εκλογές του 2023.

Αν μετακινηθούν, για να ψηφίσουν σε απόσταση από 100 μέχρι 200 χιλιόμετρα, θα πάρουν μία ημέρα εκλογική άδεια.

Αν μετακινηθούν, για να ψηφίσουν σε απόσταση από 200 μέχρι 400 χιλιόμετρα, θα πάρουν δύο ημέρες εκλογική άδεια.

Αν ταξιδέψουν, για να ψηφίσουν σε απόσταση πάνω από 400 χιλιόμετρα, θα πάρουν τρεις ημέρες εκλογική άδεια.

Επιπροσθέτως αν μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Τέλος οι μισθωτοί με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία θα έχουν την ίδια εκλογική άδεια με βάση τα χιλιόμετρα όπως ισχύει παραπάνω και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια.