Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις ΕΛΣΤΑΤ;

Μια νέα προκήρυξη έκανε την εμφάνιση της και έχει να κάνει με προσλήψεις ΕΛΣΤΑΤ.

Θα βρουν εργασία εκατοντάδες συμπολίτες μας και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα.

Θα κάνουν έρευνες σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη την χώρα. Αρκετά άτομα θα βρουν μόνιμη εργασία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το επόμενο διάστημα.

Πήρε πράσινο φως η προκήρυξη που θα δώσει εργασία σε εκατοντάδες άτομα.

Αρκετά άτομα θα βρουν μόνιμη εργασία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το επόμενο διάστημα.

950 άτομα θα συμπεριλαμβάνονται στις προσλήψεις ΕΛΣΤΑΤ με μίσθωση, που θα πρέπει να συλλέξουν στοιχεία σε δειγματοληπτικές και απογραφικές στατιστικές έρευνες.

Το έργο τους, ύστερα από πρόσληψη στην ΕΛΣΤΑΤ θα περιλαμβάνει έρευνες τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να κάνουν πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη στην ΕΛΣΤΑΤ εφόσον έχουν ηλικία 18 έως 67 ετών, και να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.