Πως
Πως

Emep gov: Πως γίνεται η πιστοποίηση αριθμού τηλεφώνου μέσω ΕΜΕΠ;

Πώς κάνω πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου μου μέσω taxisnet

Πως γίνεται η πιστοποίηση αριθμού τηλεφώνου μέσω ΕΜΕΠ
Πως γίνεται η πιστοποίηση αριθμού τηλεφώνου μέσω ΕΜΕΠ

Στο emep gov μπορείτε να καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και έτσι να γίνει η πιστοποίηση του τηλεφωνικού σας αριθμού. Πως το κάνετε;

Θα πρέπει να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov) για να είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του.

Στην συνέχεια για την πιστοποίηση του αριθμού τηλεφώνου θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την κατοχή του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Emep gov: Πότε επισκέπτεστε τα ΚΕΠ για την πιστοποίηση αριθμού τηλεφώνου;

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κ.Ε.Π.

Αν όμως είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την οικεία προξενική αρχή.

Αφού συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό σας για την επιβεβαίωση δήλωσης των στοιχείων σας ή έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για την επιβεβαίωση του email σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά. Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο ΕΜΕΠ (emep.gov) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας οφείλετε να ενημερώσετε το ΕΜΕΠ μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή τους.

Το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων σας στο emep.gov διατηρείται για 7 χρόνια.