Εμβόλιο covid: Πως κλείνω ραντεβού;

Είναι κάτι που δεν χρειάζεται πολλές γνώσεις.

Μέσα από αυτό το κείμενο θα απαντηθεί και η ερώτηση αν μπορείτε να αλλάξετε το ραντεβού. Το ραντεβού, το αλλάζουμε όπως το κλείσαμε – φαρμακείο ή ΚΕΠ και emvolio.gov.gr.

Ακολουθείτε το σύνδεσμο (emvolio.gov.gr/app) στον οποίο σας παραπέμπει η πλατφόρμα, για να προγραμματίσετε το ραντεβού.

Επιλέγετε το εμβολιαστικό κέντρο και την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί για την πρώτη δόση του εμβολίου. Τότε, στην οθόνη, εμφανίζεται ένας πίνακας με τις κοντινές ημερομηνίες και οι ζώνες ώρας, μαζί με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει – πράσινο για πολλά διαθέσιμα ραντεβού, κίτρινο για αρκετά, πορτοκαλί για λίγα και γκρι για μη διαθέσιμα ραντεβού.

Αφού επιλέξετε ποια ζώνη ώρας σας εξυπηρετεί, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και για το δεύτερο ραντεβού: Πρώτα εμβολιαστικό κέντρο, μετά ημερομηνία και τέλος ζώνη ώρας. Ασφαλώς, στο δεύτερο ραντεβού το σύστημα δεν σας επιτρέπει να επιλέξετε ημερομηνίες, πέρα από την ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των δύο δόσεων.

Αυτή τη σελίδα, την εκτυπώνετε ή σημειώνετε τον κωδικό εμβολιασμού. Με αυτό τον κωδικό και την ταυτότητά σας, πηγαίνετε στο ραντεβού και εμβολιάζεσθε.