ΕΝΦΙΑ 2021 στο taxisnet: Πότε βγαίνει;

ΕΝΦΙΑ 2021: Πως γίνεται η εκτύπωση, η πληρωμή και πως βγαίνει το πιστοποιητικό; Ποιες οι δόσεις ΕΝΦΙΑ;

Εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα λάβουν στους λογαριασμούς τους τα ειδοποιητήρια με τα οποία θα καλούνται να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ.

Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους θα πρέπει να μην υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Σε ποια ειδοποιητήρια θα υπάρξει μείωση στην εισφορά; Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα βγουν τα ραβασάκια σε περίπου εφτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο φόρος θα υπολογιστεί με τις παλιές αντικειμενικές αξίες και θα ληφθούν υπόψη οι ίδιοι συντελεστές και οι ίδιες εκπτώσεις.

Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ: Που θα υπάρξει έκπτωση;

Υπενθυμίζεται πως και για το έτος 2021 θα χορηγηθεί έκπτωση 10%-30% στον κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών.

Η μείωση είναι κλιμακούμενη, σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Με 6 μηνιαίες δόσεις θα μπορεί να πληρωθεί. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου.