Πανεπιστήμια: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές το 2021;

Εγγραφές πρωτοετών 2021: Πότε ξεκινούν και πως γίνονται στα πανεπιστήμια;

Τα παραπάνω είναι ερωτήσεις γονέων πριν την έναρξη των πανεπιστημίων.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό γέννησης
Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή, απαιτούνται και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια;

Οι εγγραφές γίνονται πριν την έναρξη των πανεπιστημίων. Ο Σεπτέμβρης θα είναι ο μήνας εγγραφών στα πανεπιστήμια.

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή πέρσι ήταν μόνο εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία στη Γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά εγγραφής ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την παρέλευση 2 ημερών από την οριστικοποίηση της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους αποδόθηκε από το εκάστοτε πανεπιστήμιο.