Πότε ξεκινούν οι εγγραφές για τα πανεπιστήμια;

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις πανελλήνιες, ξεκινούν οι εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Ποιες θα είναι οι ημερομηνίες και πως θα γίνει η εγγραφή; Δείτε όλες τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ

Πριν πολλά χρόνια, γονείς και φοιτητές πήγαιναν στην πόλη που πέρασαν τα παιδιά τους για να κάνουν την εγγραφή τους. Βέβαια αυτό ανήκει στο παρελθόν μιας και η τεχνολογία έχει κάνει πιο εύκολη την ζωή μας.

Δεν θα χρειάζεται οι πρωτοετείς φοιτητές να μεταβούν στην πόλη που βρίσκονται τα πανεπιστήμια τους.

Θα πρέπει να εισάγεται τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Το 2021, η εγγραφή αυτών των επιτυχόντων έγινε από Δευτέρα 18-10-2021 μέχρι και Παρασκευή 22-10-2021, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Οι επιτυχόντες για την εγγραφή και την ταυτοποίηση απευθύνονταν κατευθείαν στα στις σχολές που πέρασαν, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητούσαν οι Γραμματείες των σχολών.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ηλεκτρονικά θα γίνουν και εφέτος οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών 2021.

εγγραφές στα πανεπιστήμια 2022
εγγραφές στα πανεπιστήμια 2022

Με την ηλεκτρονική εγγραφή δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση δικαιολογητικών και δεν απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Μπορείτε να κάνετε υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με ταχυδρομική αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.