Επίδομα
Επίδομα

Επίδομα ενοικίου 2024: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια

Ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα κριτήρια το 2024, από τον ΟΠΕΚΑ για γίνει η πληρωμή από το επίδομα ενοικίου

επιδομα ενοικιου, προυποθεσεισ 2024, κριτηρια
Επίδομα ενοικίου 2024

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια το 2024, από τον ΟΠΕΚΑ για γίνει η πληρωμή από το επίδομα ενοικίου;

Το επίδομα ενοικίου μπορεί να περιλαμβάνει την πληρωμή μέρους ή του συνόλου του ενοικίου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος.

Αυτό το επίδομα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία.

Θα πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο ενοικίου για να γίνει η πληρωμή του επιδόματος. Το επίδομα ενοικίου είναι προνοιακό πρόγραμμα για τα νοικοκυριά που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους.

Για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να έχει κάνει την προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω της Α.Α.Δ.Ε. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής, σύμφωνα με την ΚΥΑ του επιδόματος ενοικίου (στέγασης). Η πληρωμή πάντα γίνεται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Το επίδομα ενοικίου είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για όλες τις οικογένειες. Μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλά εισοδήματα και τα βγάζουν δύσκολα πέρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μας ταλαιπωρεί από το 2008 μέχρι και σήμερα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και ποια τα ποσά θα σας αναδείξουμε παρακάτω για να έχετε μια πλήρη εικόνα.

Το επίδομα ενοικίου είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τις οικογένειες που μένουν στο ενοίκιο. Θα πρέπει να είναι η πρώτη κατοικία τους για να λάβουν το επίδομα ενοικίου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου θα πάρουν 70 ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού υπάρχει προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που μένει στο ενοίκιο στην πρώτη κατοικία, θα πάρει 70+70+35+35=210 ευρώ.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται το επίδομα ενοικίου με προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος ενοικίου ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση του επιδόματος ενοικίου και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

Όταν περάσουν οι 12 μήνες, το νοικοκυριό μπορεί να κάνει εκ νέου αίτηση για το επίδομα ενοικίου.

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Για να είναι δικαιούχοι στο επίδομα ενοικίου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 21000 ευρώ.

Επίδομα ενοικίου: Ποια τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 2024

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για το επίδομα ενοικίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: εισοδηματικά περιουσιακά και διαμονής.

Τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος ενοικίου έχουν να κάνουν με το εισόδημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά κριτήρια. Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Παίζουν ρόλο και οι καταθέσεις στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου. Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι μέχρι 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τέλος, υπάρχουν και κριτήρια διαμονής όπου ο δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη.