Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Έντυπο συναίνεσης ΚΕΑ: Τι είναι;

Τι είναι το έντυπο συναίνεσης ΚΕΑ και γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Το ΚΕΑ είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρώτο βήμα για να γίνετε δικαιούχοι του επιδόματος ΚΕΑ είναι να συμπληρώσετε σε ένα ΚΕΠ το έντυπο συναίνεσης νοικοκυριού.

Με το έγγραφο συναίνεσης συμπληρωμένο μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα ΚΕΠ και υποβάλλετε την αίτηση σας.

Διαβάστε ακόμα