Έντυπο συναίνεσης ΚΕΑ 2023: Ποια η διαδικασία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα;

εντυπο συναινεσησ, 2023, κεα

Το ΚΕΑ είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που μένουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την εισοδηματική ενίσχυση. Την ίδια ώρα γίνεται η διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.

Ένας ακόμη πυλώνας είναι η διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση μπορεί να γίνει εύκολα από τον υπολογιστή σας και με τους κωδικούς taxisnet να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων που δεν μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά, για αυτό τον λόγο υπάρχει και άλλη επιλογή.

Έντυπο συναίνεσης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα…

Η μόνη προϋπόθεση είναι να υπάρχει έντυπο συναίνεσης σε περίπτωση που επιλέξετε τα ΚΕΠ.

Θα το βρείτε πολύ εύκολα πληκτρολογώντας την διεύθυνση που είναι στην παρένθεση (https://keaprogram.gr/pubnr/Home/Contact).

Στην παραπάνω σελίδα αναφέρεται το έντυπο συναίνεσης και υπάρχει link που θα το πατήσετε και κατευθείαν θα γίνει η λήψη του έντυπου συναίνεσης στον υπολογιστή ή στο κινητό σας.

Ο δικαιούχος του επιδόματος ΚΕΑ, υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Με την υπογραφή του στο έντυπο συναίνεσης δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση για το επίδομα στέγασης, μπορεί πλέον να υποβληθεί οριστικά.

Από ποιους υπογράφεται το έντυπο συναίνεσης;

Αν ο δικαιούχος είναι ενήλικο άτομο και μένει κάτω από την ίδια στέγη με άλλους, θα πρέπει να συνυπογράψουν το έντυπο συναίνεσης.