Έντυπο συναίνεσης για το επίδομα στέγασης: Που το βρίσκω;

Όταν όλα τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν κωδικούς, υπάρχει και η λύση με το έντυπο συναίνεσης για το επίδομα στέγασης.

Θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας με την προσκόμιση του έντυπου συναίνεσης υπογεγραμμένου (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη.

Θα το βρείτε στην διπλανή διεύθυνση: www.epidomastegasis.gr/pub/Content/Documents/common/HBConsentForm.pdf