Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Έντυπο συναίνεσης για το επίδομα στέγασης: Που το βρίσκω

Που μπορείτε να βρείτε το έντυπο συναίνεσης για το επίδομα στέγασης και γιατί είναι σημαντικό σε όσους κάνουν την αίτηση;

Το Επίδομα Στέγασης είναι μία επιδότηση ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Το ποσό του επιδόματος είναι για τον δικαιούχο 70 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Αν δεν γίνει η αίτηση ηλεκτρονικά, ο αιτών αυτοπροσώπως προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος.

Διαβάστε ακόμα