Επίδομα 1000 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το πάρουν;

Επίδομα 1000 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το πάρουν;

Έπρεπε να κάνουν αίτηση για το έκτακτο επίδομα των έως 1000 ευρώ που μέσω δωρεάν κατάρτισης και πιστοποίησης μπορούσαν να λάβουν στο λογαριασμό τους. Σύμφωνα με το newse, κάνετε αίτηση στο voucher.gov.gr για να μπείτε στο Μητρώο Ωφελουμένων και παίρνετε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ.

Πρόκειται για τη ΣΤ’ Φάση για το επίδομα έως 1000 ευρώ για 80.000 ανέργους μέσω voucher κατάρτισης στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες της ΔΥΠΑ.

Όσοι θα κάνουν την κατάρτιση όπου το μεγαλύτερο μέρος του είναι διαδικτυακά και δώσουν εξετάσεις και λάβουν την πιστοποίηση τότε θα πάρουν 1000 ευρώ επίδομα στους λογαριασμούς τους.

Για να γίνει η αίτηση για το επίδομα 1000 ευρώ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.. Δεν παίζει ρόλο αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλικία άνω των 18 ετών.

Τέλος για το επίδομα 1000 ευρώ θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης με απολυτήριο γυμνασίου.