Επίδομα 400 ευρώ: Πότε ξεκινά η πληρωμή;

NEWSE - Επίδομα 400 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Μέσα από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, δίνεται έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, από τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ οι δικαιούχοι για το επίδομα 400 ευρώ.

Αφού οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση του Μητρώου Ωφελουμένων, και λίγο πριν πάρουν το επίδομα 400 ευρώ, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η επιλογή των ωφελουμένων έγινε κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Η πρώτη φάση του επιδόματος 400 ευρώ έγινε και στην συνέχεια, ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχία της πιστοποίησης των γνώσεων ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης ή αλλιώς επίδομα 400 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και με την επιτυχή εξέτασή τους θα λάβουν από τον φορέα πιστοποίησης που έχουν επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». Συνεπώς αν κάποιος ολοκληρώσει το πρόγραμμα 80 ωρών και πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400 ευρώ μετά από τρεις μήνες από την λήξη του προγράμματος.