Πότε πληρώνεται το επίδομα άδειας 2021;

Ο κορονοϊός άλλαξε κάποιες καταστάσεις φέτος. Έτσι θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές.

Για την φετινή άδεια των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και όχι μέχρι το τέλος του έτους που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι έχουν υπόλοιπο αδείας από το 2020 και ήταν σε αναστολή από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να το εξαντλήσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση ετήσιας άδειας είναι άκυρη και αν ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει την ετήσια άδεια στον εργαζόμενο οφείλει να την πληρώσει στον εργαζόμενο και μάλιστα με προσαύξηση 100%.

Τέλος, το επίδομα αδείας, αλλά και οι αντίστοιχες αποδοχές, πρέπει να καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά την έναρξη της άδειάς τους και δεν συμψηφίζονται.