Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται;


Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται και πώς θα γίνει ο υπολογισμός; πηγή φωτογραφίας: unsplash

Ενόψει των διακοπών όλοι οι εργαζόμενοι, μισθωτοί και μη, αναμένουν να τους καταβληθεί το επίδομα αδείας μαζί με τον τρέχοντα μηνιαίο μισθό. Ειδικότερα, ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. Μπορεί κάποιος να πάρει την άδεια το καλοκαίρι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται και πώς θα γίνει ο υπολογισμός;

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στο επίδομα άδειας συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το μισό του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.