Επίδομα ανεργίας 2022: Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ;

Πότε τελικά μπαίνουν τα χρήματα από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ;

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, πιστώνεται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Δεν θα αλλάξει ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας αλλά αλλάζουν τα χρήματα που θα παίρνουν οι δικαιούχοι.

Παράλληλα έχουν πέσει στο τραπέζι και σκέψεις να φτάσει τα 700 ευρώ τον μήνα ύπο προϋποθέσεις.

Από 1η Ιανουαρίου το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι σήμερα.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ δεν θα αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Παράλληλα υπάρχουν και οι πληροφορίες το επίδομα ανεργίας να είναι κοντά στον μισθό του απολυμένου και να αγγίζει ακόμα και τα 700 ευρώ.

Βέβαια κάθε μήνα θα μειώνεται μέχρι να φτάσει τα 400 ευρώ.