Επίδομα ανεργίας πληρωμή: Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ;

Για να λάβετε το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση έχει λήξει. Πρόκειται για την σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Επίδομα ανεργίας θα πάρουν και όσοι μπορεί να καταγγέλθηκαν από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Το ύψος του επιδόματος είναι 400 ευρώ ενώ από 1.1.2022 διαμορφώνεται στα 407 ευρώ.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας και όχι Οικειοθελής Αποχώρηση.

Επίσης να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου και όχι Οικειοθελής Αποχώρηση, να μην αυτοαπασχολούνται και να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση.