Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας 2021 και πότε μπαίνει;

Καλά τα νέα για όσους περιμένουν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ 2021.

Έρχονται 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Την ίδια ώρα ο ΟΑΕΔ θα δώσει 24 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Και ο e ΕΦΚΑ θα δώσει 12,8 εκατ. ευρώ και θα καταβληθούν σε 25.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

19,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, 424.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 527 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. Τέλος, 43.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.