Επίδομα ασθένειας: Πως χορηγείται;

Με την επιτυχή είσοδο εμφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου όπως
αντλούνται από την βάση του e-ΕΦΚΑ.
Έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει και τα επεξεργαστεί τα επιπλέον πεδία
που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης επιδόματος ασθένειας:
i. Οικογενειακή Κατάσταση
ii. Αριθμό προστατευόμενων μελών για τα οποία αιτείται επίδομα
iii. τ. Φορέα Ασφάλισης, επιλογή από διαθέσιμη λίστα
iv. Email
v. Κινητό ή Σταθερό τηλέφωνο
vi. Τράπεζα, επιλογή από διαθέσιμη λίστα
vii. IBAN και επαλήθευση IBAN

Ο χρήστης Εργοδότης μεταβαίνει στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ και επιλέγει τη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία.

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσει τον Κωδικό Χρήστη και το Συνθηματικό ΑΠΔ που διαθέτει και να επιλέξει Είσοδος.

Με την ενέργεια αυτή, ξεκινά η διαδικασία της βεβαίωσης εργοδότη.

Βήμα 1 – Καρτέλα αίτησης επιδόματος
Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται:
 Στοιχεία Αιτούντος, όπου περιλαμβάνονται:
i. Τα στοιχεία του εργαζόμενου
ii. Ο. τ. φορέας Ασφάλισης του
iii. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών για τα οποία αιτείται
επίδομα
iv. Η τράπεζα και το IBAN
 Στοιχεία Αίτησης, όπου περιλαμβάνονται:
i. Ο αριθμός της αίτησης
ii. Η Ημ/νία Υποβολής Αίτησης Επιδόματος
 Στοιχεία Βεβαίωσης, όπου περιλαμβάνονται:
i. Η ημερομηνία έναρξης της άδειας ασθένειας
ii. Οι ημέρες άδειας
iii. Ημερομηνία λήξης άδειας ασθένειας
Για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, επιλέγει Επόμενο