Επίδομα
Επίδομα

ΔΥΠΑ επίδομα ανεργίας 2024: Πως κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά;

Για να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα ανεργίας, δείτε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε

Επίδομα
Επίδομα

ΔΥΠΑ επίδομα ανεργίας 2024: Πως θα κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά;

Άλλαξαν πολλά και στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που πια δεν χρειάζεται να τις επισκεφθεί αφού μπορείτε να κάνετε αίτηση για το επίδομα ανεργίας και ηλεκτρονικά.

Αρκεί να έχετε μια συσκευή που να συνδέεται με το διαδίκτυο και αμέσως κάνετε όλες τις εργασίες που χρειάζεσαι από τον ΟΑΕΔ όπως και την αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετούνται και ηλεκτρονικά μέσω του πρώην ΟΑΕΔ.

Η εξυπηρέτηση του κοινού στα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού γίνεται κατά προτίμηση με ραντεβού και μόνο για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας, μπορούν να το κάνουν και ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet είτε μέσω εισόδου στην ΔΥΠΑ με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ.

ΔΥΠΑ επίδομα ανεργίας: Πως κάνετε την αίτηση ηλεκτρονικά;

Για να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα.

– Θα πρέπει πρώτα από όλα να επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

– Από το Μενού Επιλογών στην δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε “ΑΙΤΗΣΕΙΣ”.

– Στη συνέχεια, επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ>ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

ΔΥΠΑ επίδομα ανεργίας αίτηση: Άλλοι τρόποι

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κάνετε αίτηση για το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ. Μπορείτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.