Αίτηση για επίδομα ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) 240 ευρώ

Το επίδομα δόθηκε για πρώτη φορά από τον ΟΑΕΔ και από την χρονική περίοδο που μετονομάστηκε σε ΔΥΠΑ, συνεχίζεται και δίνεται κανονικά στους δικαιούχους.

Πρόκειται για ένα ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ και μπορεί να πληρωθεί έως και τρεις φορές.

Στα 240 ευρώ το επίδομα ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ…

Πριν την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ ήταν στα 200 ευρώ. Τώρα ανέρχεται στα 240 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα, το οποίο αποκαλείται «Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων», χορηγείται σε ασφαλισμένους που είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας.

Ποιοι οι δικαιούχοι του επιδόματος;

Δικαιούχοι οι άνεργοι, που θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση που συγκεντρώστε τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων.

Τα 60 ημερομίσθια είναι απαραίτητα μόνο για την πρώτη αίτηση που θα κάνετε.

Πως κάνετε αίτηση για το επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ 240 ευρώ;

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να κάνουν την αίτηση αρκεί να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορούν να κάνουν την αίτηση για το επίδομα ΔΥΠΑ, αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Αυτοπροσώπως μπορούν να κάνουν την αίτηση για το επίδομα 240 ευρώ και μέσω ΚΕΠ.

Βέβαια υπάρχει και άλλος τρόπος που δεν θα χρειαστεί να μεταβείτε στις παραπάνω υπηρεσίες.

Μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΥΠΑ.

Ποια τα δικαιολογητικά για το επίδομα 240 ευρώ;

Για την αίτηση σας θα χρειαστεί ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Προσοχή μεγάλη, το αντίγραφο θα πρέπει να είναι πρόσφατο.

Τέλος θα χρειαστεί και το ΙΒΑΝ όπου εμφανίζεστε ως πρώτος δικαιούχος.