Επίδομα ενοικίου Σεπτεμβρίου 2021: Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Πότε μπαίνει το επίδομα ενοικίου και πότε θα γίνει η πληρωμή Σεπτεμβρίου 2021;

Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, εφόσον τηρείτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω taxisnet.

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής, σύμφωνα με την κυα του επιδόματος ενοικίου (στέγασης)

Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2021 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και τέλος Αυγούστου 2021 και έχει εγκριθεί) του Επιδόματος Ενοικίου Στέγασης θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου 2021 δηλαδή την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2021.