Έρχεται νέο επίδομα για τους μακροχρόνια άνεργους

Ένα νέο επίδομα έρχεται για τους μακροχρόνια άνεργους φέτος το 2022

Πρόκειται για χρήματα που θα πάρουν εφόσον κάνουν τα παρακάτω βήματα που θα σας πούμε.

Οι μακροχρόνια άνεργοι της ΔΥΠΑ θα κληθούν για τη σύνταξη του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης η αλλιώς ΑΣΔ όπως ονομάζεται. Αν το κάνουν θα πάρουν το ένα νέο επίδομα.

Αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία για να συντάξουν οι άνεργοι το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Θα υπάρξει πρόσκληση της ΔΥΠΑ σε μακροχρόνια ανέργους ώστε να προσέλθουν στις κατά τόπους υπηρεσίες για τη σύνταξη του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Για την δημιουργία του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Η συνέντευξη και η κατάρτιση του ΑΣΔ θα μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή με βιντεοκλήση αφού πρώτα ο ωφελούμενος θα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με mail με το ΚΠΑ της περιοχής του.

Ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι και ποιοι θα πάρουν το επίδομα;
Ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι και ποιοι θα πάρουν το επίδομα;

Το εφάπαξ επίδομα εργασίας 300 ευρώ θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους άνω των 5 ετών που θα συναινέσουν να καταρτιστεί Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές ενώ η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

Το νέο επίδομα αναμένεται να δοθεί από Φθινόπωρο, στο πλαίσιο των αλλαγών που δρομολογούνται στον πρώην ΟΑΕΔ.